ДАРПАЗАР Е ПЛАТФОРМА НА БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРЕДЛАГА ТЕХНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ С КАУЗА

За нас

За ДарПазар и неговите създатели

За ДарПазар и неговите създатели


Пазаруваш с кауза, Даряваш смисъл!

Онлайн платформата „ДарПазар“ е място, на което ще намериш стоки, предмети, услуги, които социални предприемачи предлагат, за да постигнат своите мисии. Ако си купиш от тях, ще подкрепиш конкретна човешка съдба, идея, развитие. Всяка покупка е част от устойчиво решение за по-добра среда, в която да успяваме всички. 

Mисията на „ДарПазар“ е да помага – на малки и големи социални предприемачи да стигат до повече хора. Да са смели, да разкажат за това, което правят, да търсят и намерят хората, които са готови да се свържат със смислени неща, които да подкрепят. 

В България могат да бъдат разказани истории на успели социални предприемачи, които са ангажирани не само да правят бизнес, но той да е с кауза – която подкрепя други в нужда, опазването на природата или въобще съвместното ни развитие. Екипите на Аксенчър България и Български център за нестопанско право си поставиха за задача да „разкажат“ чрез онлайн магазин за продуктите и стоките, които са произведени от социални предприемачи и за които всяка покупка значи подкрепа и съпричастност към каузите им. 

Аксенчър (Accenture) е водеща международна компания, която предоставя широк спектър от услуги и решения в категориите: стратегии, консултиране, дигитални услуги, технологии и операции. Със своя дългогодишен опит и специализирани умения в повече от 40 индустрии и всички сектори на бизнеса, Аксенчър работи в пресечната точка на бизнеса и технологиите, за да помогне на своите клиенти да подобрят представянето си и да създадат устойчива добавена стойност. С около 469 000 служители в повече от 120 държави компанията е лидер в иновациите за подобряване на начина, по който хората живеят и работят. Повече информация за компанията можете да намерите на www.accenture.com.

Български център за нестопанско право (БЦНП) е гражданска организация, чиято мисия е да подкрепя развитието на средата за неправителствените организации в България, да могат хората свободно да се сдружават и да развиват инициативите си. Организацията е помогнала на повече от 4000 организации да бъдат обучени и консултирани. Една от програмите на БЦНП е „Предприемачество за нестопански организации“, която насърчава и подпомага развитието на бизнеса с кауза като един от начините за постигане на устойчивост в решенията, които гражданските организации дават на значими социални проблеми. Повече можете да видите на www.bcnl.org.

Какво е социално предприемачество?

Измисляш. Развиваш. Продаваш. Подкрепяш. Успяваш. 

Това са петте най-важни думи за всеки социален предприемач. Включи ли ги в уравнението си, вече има значение, че е бил/а тук.
Социалното предприемачество е успешен модел за промяна – на човешки животи, общности, природа, като свързва бизнес дейности с постигане на социално значими цели.

Какво е продукт с кауза и защо да пазаруваш с кауза?

Какво е продукт с кауза и защо да пазаруваш с кауза?

Съвсем просто е. 

Това е като всеки продукт, но създаден с кауза - да подкрепи човек в нужда, талант или опазването на природата. А да си купиш продукт с кауза, значи ти да помогнеш тази конкретна мисия да бъде постигната. Често, самото създаване на продуктите е подкрепа за онези, които се включват в него: нови умения и чувство на полезност за хора с увреждания, работа и самостоятелност за младежи и възрастни без трудов опит, съхранени занаяти и поминък в малки населени места. Продукти, създадени с грижа за човека и природата.

Създаване с кауза -> Пазаруване с кауза -> Подкрепа за кауза

Да си купиш продукт с кауза, значи да подкрепиш конкретна човешка съдба, идея, природата. Всяка покупка е част от устойчиво решение за по-добра среда, в която да успяваме всички.