Народно читалище "Христо Ботев -1869"

гр. Калофер, пл. Централен 1
chitalishtekalofer@gmail.com

Предприятия

Виж всички

Читалището всеотдайно воюва за разпространяването на непреходните духовни ценности, чрез развиване на творчески способности на населението, чрез формиране на културни потребности и траен интерес от страна най-вече на подрастващите поколения. Изгражда добри обществени партньорства, които да работят за обединяване на всички обществени институции.