ГИП-София ЕООД

+359 2 987 7875
гр. София, ул. Мальовица №1
sofia@gip-global.org

Предприятия

Виж всички

Всеки човек трябва да има възможност да реализира своя потенциал, независимо от личните си проблеми или житейски обстоятелства. Всяко общество, съответно, има специален дълг да се бори със стигмата и дискриминацията срещу хората с психични заболявания и/или интелектуални затруднения, или история на лечение, или рехабилитация и да развива цялостна, интегрирана система, предоставяща етични, хуманни и индивидуализирана подкрепа, рехабилитация и възможност за възстановяване. Една прогресивна система от грижи насърчава отношения на взаимно уважение между тези, които ползват услугите и онези, които ги предоставят, защитава правата на клиентите и етичната автономност на професионалистите; улеснява въвличането на хората, техните семейства и другите заинтересовани в процеса на застъпничество и подобряване на качеството на подкрепата.