Благотворителна Католическа организация Каритас Витания

В грижа за ближния

гр. Раковски, ул. Никола Вапцаров 2а
info@vitania.caritas.bg

Предприятия

Виж всички

Фондация "Благотворителна католическа организация Каритас Витания" е създадена през 2011 г. от Софийско-Пловдивската епархия на Католическата църква в България, с цел да осъществява милосърдна дейност. Регистрирана е като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. „Каритас Витания“ е член на Национална католическа федерация „Каритас България”.

Водена от християнските добродетели: любов към ближния, правда и милосърдие, „Каритас Витания” потвърждава светостта на живота, застъпва се за бедните и служи на общото благо. Във всички свои действия и взаимодействия се стараем да подхождаме със справедливост, почтеност и уважение към достойнството на всеки един човек.

Нашите цели са:

  • Подобряване на качеството на живот на социално слаби граждани, чрез създаване на социална и финансова стабилност и самостоятелност;
  • Облекчаване на живота на граждани в неравностойно положение, чрез предоставяне на социални услуги и помощи;
  • Предоставяне на социални и здравни грижи, както и оказване на морална подкрепа и съдействие на лица, пребиваващи временно или постоянно в социални институции - деца, лишени от родителски грижи, възрастни хора, живеещи в социални домове.