За платформата

socialno predpriemachestvo

Измисляш. Развиваш. Продаваш. Подкрепяш. Успяваш. 

Това са петте най-важни думи за всеки социален предприемач. Включи ли ги в уравнението си, вече има значение, че е бил/а тук.
Социалното предприемачество е успешен модел за промяна – на човешки животи, общности, природа, като свързва бизнес дейности с постигане на социално значими цели.

produkt s kauza

Съвсем просто е. 

Това е като всеки продукт, но създаден с кауза - да подкрепи човек в нужда, талант или опазването на природата. А да си купиш продукт с кауза, значи ти да помогнеш  тази конкретна мисия да бъде постигната. Често, самото създаване на продуктите е подкрепа за онези, които се включват в него: нови умения и чувство на полезност за хора с увреждания, работа и самостоятелност за младежи и възрастни без трудов опит, съхранени занаяти и поминък в малки населени места. Продукти, създадени с грижа за човека и природата.

Създаване с кауза -> Пазаруване с кауза -> Подкрепа за кауза

Да си купиш продукт с кауза, значи да подкрепиш конкретна човешка съдба, идея, природата. Всяка покупка е част от устойчиво решение за по-добра среда, в която да успяваме всички.

 

 

produkt s kauza

Съвсем просто е. 

Това е като всеки продукт, но създаден с кауза - да подкрепи човек в нужда, талант или опазването на природата. А да си купиш продукт с кауза, значи ти да помогнеш  тази конкретна мисия да бъде постигната. Често, самото създаване на продуктите е подкрепа за онези, които се включват в него: нови умения и чувство на полезност за хора с увреждания, работа и самостоятелност за младежи и възрастни без трудов опит, съхранени занаяти и поминък в малки населени места. Продукти, създадени с грижа за човека и природата.

Създаване с кауза -> Пазаруване с кауза -> Подкрепа за кауза

Да си купиш продукт с кауза, значи да подкрепиш конкретна човешка съдба, идея, природата. Всяка покупка е част от устойчиво решение за по-добра среда, в която да успяваме всички.