ДАРПАЗАР Е ПЛАТФОРМА НА БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРЕДЛАГА ТЕХНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ С КАУЗА

Предприятия

Сдружение "Общество 528"

Сдружение „Общество 528” е регистрирано през 2017 г. в гр. Шумен. Ние и нашите приятели вярваме, че живот сред добри хора и чиста природа е не само възможен, но и лесно постижим, когато сме заедно.

Фокусът ни е насочен към децата и младежите - бъдещите стопани на този свят. Основна част от нашите проекти са свързани с устойчивия начин на живот и рециклирането на отпадъци от човешката дейност. Гостуваме в училища и заведения за деца и младежи с разговори за природата и взаимодействието ни с нея, с приложни работилници и работилници за рециклиране на хартия и текстил.

"Зона за свободна размяна" е нашият основен проект за размяна и преразпределяне на излишни ресурси, част от които даряваме на текстилни артисти за преработка, част - на социални домове и Общинския кризисен център за подкрепа на бездомните хора в региона.

Продуктите, които ви предлагаме тук са резултат от въображението и таланта на нашите приятели приложници и текстилни артисти и са изработени изцяло или частично от остатъчна хартия и текстил, дарени в "Зоната" от  хора от цяла България. Вие помагате на тези материали да заживеят отново и да донесат полза и радост, а на нас - да финансираме шарените си обучителни и приложни проекти.

Вярваме, че споделянето е в основата на изобилието и затова мотото ни е „Всички за всички!”

Продукти на предприятието

Разпродадено
Книгоразделител
на фокус Разпродадено
Тривка за баня ръкавица
на фокус Разпродадено
Връзка за очила
на фокус Разпродадено
Масажна тривка за баня
на фокус Разпродадено
Плетен панер голям
на фокус Разпродадено
Плетен панер среден
на фокус Разпродадено
Малък плетен панер
на фокус Разпродадено
Комплект плетени панери, голям и малък
на фокус Разпродадено
Плетен панер
на фокус Разпродадено
Червено