ДАРПАЗАР Е ПЛАТФОРМА НА БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРЕДЛАГА ТЕХНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ С КАУЗА

Предприятия

Сдружение "Общество 528"

Сдружение „Общество 528” е регистрирано през 2017 г. в гр. Шумен. Ние и нашите приятели вярваме, че живот сред добри хора и чиста природа е не само възможен, но и лесно постижим, когато сме заедно.

Фокусът ни е насочен към децата и младежите - бъдещите стопани на този свят. Основна част от нашите проекти са свързани с устойчивия начин на живот и рециклирането на отпадъци от човешката дейност. Гостуваме в училища и заведения за деца и младежи с разговори за природата и взаимодействието ни с нея, с приложни работилници и работилници за рециклиране на хартия и текстил.

"Зона за свободна размяна" е нашият основен проект за размяна и преразпределяне на излишни ресурси, част от които даряваме на текстилни артисти за преработка, част - на социални домове и Общинския кризисен център за подкрепа на бездомните хора в региона.

Продуктите, които ви предлагаме тук са резултат от въображението и таланта на нашите приятели приложници и текстилни артисти и са изработени изцяло или частично от остатъчна хартия и текстил, дарени в "Зоната" от  хора от цяла България. Вие помагате на тези материали да заживеят отново и да донесат полза и радост, а на нас - да финансираме шарените си обучителни и приложни проекти.

Вярваме, че споделянето е в основата на изобилието и затова мотото ни е „Всички за всички!”

Продукти на предприятието