ДАРПАЗАР Е ПЛАТФОРМА НА БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРЕДЛАГА ТЕХНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ С КАУЗА

Предприятия

Работилница на Каритас

Работилница на Каритас е социално предприятие за изработка на свещи и сапуни, основано от Фондация „Благотворителна Католическа организация Каритас Витания“ през 2018 г.

В нашето социално предприятие работят хора с увреждания и лица в неравностойно положение на пазара на труда. Тези лица имат ограничен достъп и възможности за работа, което се дължи най-често на дискриминация, липса на качествено и подходящо образование, опит и доверие.

Ние вярваме, че всеки човек има какво да даде от себе си, ако получи шанс и попадне в подходящата среда. Затова чрез трудовите дейности, обучения и психо-социална подкрепа, които им предоставяме в работилницата, искаме да им помогнем да излязат от тази изолация и да възвърнем тяхното самочувствие, достойнство, чувство на удовлетвореност и значимост.

Едновременно с това бихме искали да допринесем за популяризирането на социалната икономика и социалното предприемачество в България, което от своя страна да допринесе за повишаване на заетостта и жизнения стандарт на различни уязвими групи. 

Продукти на предприятието

ново на фокус
Плетено яйце
Плетено яйце
3.50 - 4.50 лв.
ново на фокус
Великденски гном с яйце