ДАРПАЗАР Е ПЛАТФОРМА НА БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРЕДЛАГА ТЕХНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ С КАУЗА

Предприятия

Работилница "Светове"

В работилница "Светове" към Дневен център "Светове" на Фондация "Светът на Мария" се изработват ръчно правени продукти с много любов и старание. В работилницата потребителите от Дневния център създават красиви предмети и развихрят творческото си въображение, подкрепяни от професионалисти с опит в областта на изобразителното и приложното изкуство. В Центъра се изработват и тематични предмети, свързани с различни празници – Баба Марта, Коледа, Великден, Свети Валентин.

Заниманията в работилница „Светове“ помагат на клиентите да придобият умения за работа в екип, следване на инструкции и изпълнение на работни задачи, усвояване на ритъм на работа и почивка и самостоятелност в изпълнението на задачите. Освен това работата подобрява фината моторика и естетическия усет, подпомага формирането на умения за съчетаване на различни елементи в едно хармонично цяло, свободното изразяване, креативното мислене и намирането на решения. Хората се обучават в различни техники на приложното изкуство – работа с вълна (мокра и суха техника на филцване), моделиране с глина или солено тесто, декупаж, рисуване, работа с хартия и рециклирани материали, изработване на бижута и др. Дейността е насочена към развитието на трудови и социални умения, които подготвят младите хора с интелектуални затруднения за самостоятелен живот и трудова реализация. Всеки младеж се включва в изработката на различни сувенири според способностите си.  

 

Продукти на предприятието