ДАРПАЗАР Е ПЛАТФОРМА НА БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРЕДЛАГА ТЕХНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ С КАУЗА

Предприятия

Социално предприятие Творилница "Добрини"

В Социално предприятие Творилница "Добрини" - с. Челопек към сдружение "Книгини" работят жени в неравностойно положение от селото, които влагат частица от себе си във всяко изделие. Те изработват ръчно восъчни свещи, ароматни глицеринови сапуни, картини със скандинавски мъх и рециклирана хартия. Закупувайки продуктите ни, вие подкрепяте освен тях и нашите каузи. Средствата, които се реализират, са насочени както към заплащане на труда на жените, така и към бъдещи инициативи на сдружението, което е създател на първото българско село на книгата - с.Челопек, Врачанско.

Мисията ни е да създадем повече работни места за хора в неравностойно положение и с гордост да представим нашия регион, както в България така и в международен план.

В център "Книгини" се провеждат срещи, обучения и семинари, където функционира и социалното предприятие.