ДАРПАЗАР Е ПЛАТФОРМА НА БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРЕДЛАГА ТЕХНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ С КАУЗА

Предприятия

БЦНП

Тук ще намирате продукти, специално създадени, за да подкрепят конкрентна инициатива или кампания, създадени от Български център за нестопанско право, чиято мисия е да помага на хората да се сдружават и заедно да случват идеите си за по-добър свят.