ДАРПАЗАР Е ПЛАТФОРМА НА БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРЕДЛАГА ТЕХНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ С КАУЗА

Предприятия

JAMBA

JAMBA e каузата на неправителствената организация Фондация “Сошъл Фючър”, която е насочена към проблемите на хората с различни възможности (така ние, от JAMBA, наричаме хората, които попадат в социалната група “хора с увреждания”) при тяхното включване в пазара на труда и в спорта.

JAMBA предлага предварително консултиране, обучение, повишаване на квалификация и включване в пазара на труда за хората с различни възможности.

JAMBA започна производство (чрез подизпълнители и собствено) на продукти с кауза в подкрепа на изграждането на aдаптиран обучителен и кариерен център за младежи с различни възможности - "JAMBA - хъб на възможностите". 

Целта е да обучим и интегрираме в пазара на труда по-голям брой младежи с различни възможности, които да бъдат конкурентоспособни и икономически активни хора. 

Продукти на предприятието