ДАРПАЗАР Е ПЛАТФОРМА НА БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРЕДЛАГА ТЕХНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ С КАУЗА

Предприятия

Българска Природа

Българска Фондация Биоразнообразие обединява хората с различни идеи за опазването на българската природа. Съхраняването на природните ресурси, промяната на отношението към защитените територии и защитените видове и осъзнаването на възможностите, ползите и отговорностите към тях, е нашата мисия.

Верни на тази си мисия ние създадохме социално предприятие, в което да „съберем на едно място“ хора, които обичат природата с малките производители, които развиват бизнеса си в хармония с природата. Предлагаме ви качествени, създадени с любов към природата продукти и приключения защото вярваме, че всеки има своя начин да подкрепи опазването на околната среда. Открийте своя, за да постигнем заедно една мечта - за съхранена природа и щастливи хора.

Продукти на предприятието

ново Разпродадено
язовско канче
ново Разпродадено
Канче Зелен пояс голямо